Polityka Prywatności

 


1. Wstęp.

Nasza Firma, K I A TRACZYŃSCY Fortador Sp.J z siedzibą: Aleja Krakowska 108 05-090 SĘKOCIN, NIP: 5222993464, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod stroną fortador.com.pl (dalej zwany: Serwisem) szanuje prawa osób korzystających z Serwisu (dalej zwanych: Użytkownikami), a w szczególności ich prawa do zachowania prywatności. Bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym uniemożliwienie dostępu do tych danych przez osoby niepowołane, jest dla naszej Firmy oraz jej personelu priorytetem. Dlatego też w ramach działania Serwisu stosujemy różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczające (m.in.: szyfrowanie, rejestracja, logowanie danych) w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych w naszym Serwisie. W niniejszej Polityce prywatności opisujemy ogólne zasady przetwarzania i bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) Użytkowników naszego Serwisu.

2. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu:
Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest firma , K I A TRACZYŃSCY Fortador Sp.J z siedzibą: Aleja Krakowska 108, 05-090 SĘKOCIN, NIP: 5222993464,w dalszej części Polityki zwana Firmą.

3. Jak skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych Użytkownika:
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych w Serwisie możliwy jest:
• mailowo, wysyłając wiadomość na adres: odo2121@szodo.pl
• pisemnie w formie np. korespondencji listowej wysłanej na adres Firmy, tj. , K I A TRACZYŃSCY Fortador Sp.J z siedzibą: Aleja Krakowska 108 05-090 SĘKOCIN, NIP: 5222993464,

4. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu:
Przetwarzamy i przechowujemy:
• Dane Użytkowników odwiedzających nasz Serwis (np. adres IP, wybrane czynności wykonane w ramach Serwisu, czas i odwiedzone podstrony, itp.). Dane te służą nam m.in. do tworzenia statystyk odwiedzalności naszego serwisu, różnego rodzaju pomiarów a także weryfikacji, które treści, produkty czy usługi wzbudzają największe zainteresowanie Użytkowników. Dzięki temu możemy stale ulepszać nasz Serwis oraz treści, produkty czy usługi w nim zawarte. Co ważne: nie łączymy w żaden sposób w/w danych z innymi danymi osobowymi Użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

5. Skąd otrzymujemy dane Użytkownika:
Dane Użytkownika otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika.

6. Komu możemy udostępnić dane Użytkownika:
Dane Użytkownika przetwarzane w ramach Serwisu udostępniamy lub możemy udostępnić w określonych sytuacjach:
• naszemu personelowi pracowniczemu,
• naszym podwykonawcom, tj. profesjonalnym podmiotom zajmującym się usługami realizowanymi na rzecz naszej Firmy, np. o obsługujące nas biura rachunkowe czy księgowe (rozliczenia i kwestie fiskalne)
o obsługujące nas firmy IT w zakresie hostingu i prowadzenia Serwisu (systemy informatyczne, serwis sprzętu komputerowego, hosting www, itp.)
o obsługujące nas firmy kurierskie i pocztowe (w zakresie wysyłki korespondencji)
o banki oraz operatorzy płatniczy (przelewy, transakcje płatnicze)
o obsługujące nas firmy w zakresie marketingu (np. wysyłka newslettera, itp.),
• w uzasadnionych przypadkach, podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W jakiej formie przetwarzamy dane Użytkownika.
• w formie elektronicznej w systemach informatycznych Firmy (np. zapytania poprzez formularz kontaktowy, korespondencja mailowa, itp.)
• w formie papierowej (np. gdy wysyłamy do Użytkownika pismo, gdy otrzymujemy od Użytkownika pismo, itp.)

8. Jak długo przetwarzamy dane Użytkownika:
Dane Użytkownika przetwarzamy nie dłużej, niż to jest konieczne i podyktowane wymogami obowiązującego prawa. Przykładowo:
• dane z formularzy kontaktowych przetwarzamy nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty ostatniej aktywności ze strony Użytkownika lub naszej (tj. od daty „zamknięcia” zgłoszenia czy zapytania),
• dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika przetwarzamy do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika,
Powyższe okresy przechowywania mogą ulec zmianie dla uzasadnionych prawnie pojedynczych przypadków.

9. Czy dane Użytkownika przekazywane są do Państw Trzecich?
Nie – dane z Serwisu nie są przekazywane do Państw Trzecich (czyli do Państw spoza obszaru EOG).

10. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych Użytkownika przez nasz Serwis:
Każda czynność przetwarzania danych (w szczególności danych osobowych) Użytkownika w naszym Serwisie posiada podstawę prawną, a taką podstawą w zależności od rodzaju działania jest:
• przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest lub może być w przyszłości stroną lub jest konieczne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (np. kontakt z nami potencjalnego lub aktualnego Klienta za pośrednictwem Serwisu),
• przetwarzanie danych Użytkownika na podstawie wydanej przez Użytkownika zgody, którą może cofnąć w dowolnym momencie (np. zgoda na korespondencja marketingowa, newsletter, itp.),
• przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej Firmie,
• w określonych sytuacjach przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Firmę i Serwis (np. kwestie bezpieczeństwa).

11. Jak zabezpieczamy dane Użytkownika przetwarzane w naszym Serwisie:
Podczas przetwarzania danych (w szczególności danych osobowych) Użytkownika stosujemy zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju, ilości i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego dane osobowe przed nieuprawnionymi działaniami.

12. Cookies (ciasteczka).
Jako Serwis korzystamy z technologii „Cookies” (z ang. cookie – ciastko) w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z naszego Serwisu. „Cookies” są to niewielkie pliki tekstowe z informacjami wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie). Dzięki nim Użytkownik może łatwiej korzystać z naszego Serwisu, po zalogowaniu do konta nie musi ponownie logować się na każdej podstronie, może łatwiej przechowywać towary w „Koszyku” naszego e-sklepu, korzystać z bardziej dopasowanych do niego treści i ofert, itp. My natomiast dzięki „Cookies” możemy tworzyć anonimowe statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam stałe ulepszanie struktury i zawartości naszego Serwisu.
Co ważne: „Cookies” nie służą do identyfikacji Użytkownika i nie umożliwiają ustalenia tożsamości kogokolwiek.
Użytkownik może za pośrednictwem ustawień przeglądarki, z której korzysta, zarządzać „Cookies”. Może je zaakceptować, ułatwiając tym samym korzystanie z Serwisu lub zblokować. Blokada „Cookies” może jednak spowodować uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z wielu funkcjonalności Serwisu.

13. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych:
Użytkownik ma prawo do:
• do żądania od naszej Firmy, jako Administratora danych osobowych Użytkownika, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia tych danych oraz otrzymywania ich kopii,
• jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych przez naszą Firmę (np. w celach marketingowych), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Powyższe prawa Użytkownik może wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do naszej Firmy – dane kontaktowe wskazane w pkt. 3 niniejszej Polityki.

Ponadto Użytkownik zawsze ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.